Pågående funderingar om tillgänglighet

En sak som många myndigheters webbmedarbetare troligen kommer att känna igen sig i är vårt pågående arbete med att precisera hur vi ska hantera dokument på/i våra nya webbplatser. Under ett par workshoppar har vi identifierat alla de svårigheter som vi upplever förhindrar effektiv service till målgrupperna och vi har börjat närma oss ett önskeläge från Webbprojektets synvinkel.

Principer för tillgänglighet

En av de grundprinciper vi diskuterat är att endast publicera tillgängliga pdf-filer. Det vill säga sådana filer vars innehåll kan erhållas med en lyssnafunktion. Vi önskar regler som kvalitetssäkrar att även mobiltelefonanvändare kan tillgängliggöra sig information på sätt som exempelvis inte förutsätter en viss storlek på skärm.

Vi som arbetar med webb säger ofta ”Webben är inget arkiv” och med det menas att sajten ska presenterar innehåll men bör inte förvara filer. Dessa bör istället finnas på platser där filens innehållsansvarige har kontroll på dess aktualitet, och varifrån webben hämtar information om filen, men inte själva filen.

Benämning av filer

Våra funderingar har också handlat om hur vi framöver vill benämna de filer vi publicerar eftersom filnamnet är en del av url:en/adressen. Detta är speciellt viktigt för filer som är en del av myndighetsutövningen. Dessutom har vi diskuterat versionshantering samt filstorlek, men allra mest har vi fokuserat på tillgängligheten.

Publikationer i webbutiken

Myndigheten tillhanda håller en mängd viktiga publikationer varje år som idag kan laddas ned från socialstyrelsen.se och/eller beställas via så kallad ”print-on-demand” från ett tryckeri. Även detta arbetssätt påverkar Webbprojektet och gränsdragning ska klargöras inom kort för att slippa dubbelpublicering.

Omfattande granskning inför publicering

En arbetsgrupp på ett annat håll inom myndigheten diskuterar just nu GDPR som är förkortningen av EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation som träder i kraft i maj som bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. I förhållanden till det tror vi att vi behöver titta igenom alla filer efter personuppgifter för att se vilka vad de innehåller därefter göra en plan för hur vi ska hantera det.

På andra håll inom myndigheten

Det finns även ytterligare satsningar inom myndigheten som tangerar Webbprojektet, nämligen det om tillgängliggörande av myndighetens kunskapsstöd via öppna data. Här finns flera spår som undersöks som handlar om vägen från datainsamling till publicering för främst visualisering och kommunikation av statistik.

Så, frågan om att publicera dokument på webben hänger ihop med många andra saker inom organisationen och även om takten i digitaliseringsarbetet av blanketter som i sin tur hör ihop med hur redo organisationens är för att hantera byråkratiska processer på ett delvis nytt sätt.

Styrgruppen nästa

På grund av ovanstående lyfter vi frågan om hantering av publicering av dokument på webben för projektets styrgrupp på mötet i mars så att de kan hjälpa oss att bena ut hur vi kan gå vidare.

Ett av våra förslag är att det tillsätts ett delprojekt som utreder de myndighetsövergripande processerna medan vi i webbprojektet fokuserar på tillgänglighet där vi bland annat ställer oss följande frågor:

Vilka användare laddar ned filer?
Skriver användare ut filer?
Anser vi att filer är tillgängligt?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *